Η εταιρία

Η ΣΙΓΜΑΜΙ Ι.Κ.Ε είναι εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ιδρύθηκε το 1991 από τους Β. Σίσκο και Π. Aδάμ -Μεγαρίτη, Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Ε.Μ.Π. και δραστηριοποιείται:

Α. Στην μελέτη, επίβλεψη κατασκευής και λειτουργική παραλαβή (commissioning) κτιριακών και ειδικών έργων. Ειδικότερα στον τομέα της λειτουργικής παραλαβής (commissioning) δραστηριοποιείται από το 1996.

Β. Στην ολοκληρωμένη (τεχνική και διαχειριστική) διεύθυνση έργων από την μελέτη μέχρι την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.

Γ. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους οργανισμούς όπως: Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ΑΣΤΗΡ Αν. Ξενοδοχειακή Εταιρία, EUROBANK, BLUEHOUSE FUND κλπ.

Υπηρεσίες

Η/Μ Μελέτες

Λίγια λόγια για τις η/μ μελέτες

Επίβλεψη Έργου

Λίγα λόγια για επιβλέψεις έργων

Διεύθυνση Έργου

Λίγα λόγια για τις διευθύνσεις έργων

Λειτουργική παραλαβή έργου

Λίγα λόγια για τη λειτουργική παραλαβή έργου

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Λίγα λόγια για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ενεργειακά

Λίγα λόγια για Ενεργειακά

Περισσότερα...

Περισσότερες από

15
Διευθύνσεις Έργων
14
Επιβλέψεις Έργων
25
Η/Μ Μελέτες
8
Λειτουργικές Παραλαβές

Για περισσότερες πληροφορίες

Έργα